Raz Kids是专门学习英文阅读的分级阅读系统,它将阅读进行了分级,从AA到Z一共29个等级,面向4岁到11岁的儿童。

RAZ的阅读体系完全围绕 “美国共同核心州立标准(Common Core State Standards, CCSS)”而制定。这个核心标准是什么呢?简单来说,它规定了学生从幼儿园到12年级应该掌握的知识与技能。比如,幼儿园的孩子应该以10为单位数到100,小学三年级学生应掌握主语与动词一致,五年级学生需要知道明喻和暗喻。

Raz-Kids分级阅读绘本:F.PDF:How to Make a Snow Person2019-01-13
Raz-Kids分级阅读绘本:F.PDF:In a Chinese Garden2019-01-13
Raz-Kids分级阅读绘本:F.PDF:Jobs for James2019-01-13
Raz-Kids分级阅读绘本:F.PDF:Josh Gets Galsses2019-01-12
www.188bet.com2019-01-12
Raz-Kids分级阅读绘本:F.PDF:Monther's Day2019-01-12
Raz-Kids分级阅读绘本:F.PDF:Needs and Wants2019-01-10
Raz-Kids分级阅读绘本:F.PDF:Night Animals2019-01-10
Raz-Kids分级阅读绘本:F.PDF:Our Camping Trip2019-01-10
Raz-Kids分级阅读绘本:F.PDF:Scaredy Crow2019-01-09
Raz-Kids分级阅读绘本:F.PDF:Smart Crows2019-01-09
Raz-Kids分级阅读绘本:F.PDF:SuperZero2019-01-09
Raz-Kids分级阅读绘本:F.PDF:Taste This2019-01-08
Raz-Kids分级阅读绘本:F.PDF:Thank You,Everyone2019-01-08
Raz-Kids分级阅读绘本:F.PDF:The Food Chain2019-01-08
Raz-Kids分级阅读绘本:F.PDF:The Snowstorm2019-01-07
Raz-Kids分级阅读绘本:F.PDF:The Three Little Pigs2019-01-07
Raz-Kids分级阅读绘本:F.PDF:Trucking2019-01-07
Raz-Kids分级阅读绘本:F.PDF:Two for Me,One for You2019-01-06
Raz-Kids分级阅读绘本:F.PDF:Using Less Energy2019-01-06
Raz-Kids分级阅读绘本:F.PDF:Weird White House Pets2019-01-06
Raz-Kids分级阅读绘本:F.PDF:Where is Cub2019-01-05
Raz-Kids分级阅读绘本:G.PDF:A Seed Grows2019-01-05
Raz-Kids分级阅读绘本:G.PDF:Animal Eyes2019-01-05
Raz-Kids分级阅读绘本:G.PDF:Ants,Ants,and more Ants2019-01-04
 762    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页

赞助商链接