Raz Kids是专门学习英文阅读的分级阅读系统,它将阅读进行了分级,从AA到Z一共29个等级,面向4岁到11岁的儿童。

RAZ的阅读体系完全围绕 “美国共同核心州立标准(Common Core State Standards, CCSS)”而制定。这个核心标准是什么呢?简单来说,它规定了学生从幼儿园到12年级应该掌握的知识与技能。比如,幼儿园的孩子应该以10为单位数到100,小学三年级学生应掌握主语与动词一致,五年级学生需要知道明喻和暗喻。

Raz-Kids分级阅读绘本:I:Camping with Bonk2019-01-13
Raz-Kids分级阅读绘本:I:Childhood Stories of George Washington2019-01-13
Raz-Kids分级阅读绘本:I:Discovering Dinosaurs2019-01-13
Raz-Kids分级阅读绘本:I:Extreme Insects2019-01-12
Raz-Kids分级阅读绘本:I:Families2019-01-12
Raz-Kids分级阅读绘本:I:Fantastic Flying Machines2019-01-12
Raz-Kids分级阅读绘本:I:Goldilocks and the Other Three Bears2019-01-10
Raz-Kids分级阅读绘本:I:Goldilocks and the Three Bears2019-01-10
Raz-Kids分级阅读绘本:I:Healthy Me2019-01-10
Raz-Kids分级阅读绘本:I:Hibernation2019-01-09
Raz-Kids分级阅读绘本:I:Hippo's Toothache2019-01-09
Raz-Kids分级阅读绘本:I:How Glooskap Found Summer2019-01-09
Raz-Kids分级阅读绘本:I:How to Make Paper2019-01-08
Raz-Kids分级阅读绘本:I:Is That a Fish2019-01-08
Raz-Kids分级阅读绘本:I:Jane Goodall2019-01-08
Raz-Kids分级阅读绘本:I:Life at the Pond 无声2019-01-07
Raz-Kids分级阅读绘本:I:Mike's Good Bad Day2019-01-07
Raz-Kids分级阅读绘本:I:Monster Moving Day2019-01-07
Raz-Kids分级阅读绘本:I:Monster Music2019-01-06
Raz-Kids分级阅读绘本:I:Monster Snow Day2019-01-06
Raz-Kids分级阅读绘本:I:Monster Soccer2019-01-06
Raz-Kids分级阅读绘本:I:Soup and a Sandwish2019-01-05
Raz-Kids分级阅读绘本:I:The 100th Day Project2019-01-05
Raz-Kids分级阅读绘本:I:The Magic Bike2019-01-05
Raz-Kids分级阅读绘本:I:The Monster Pumpkins2019-01-04
 650    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页

赞助商链接